Politica de confidențialitate

Înainte de a începe relațiile contractuale cu noi, este necesar să citiți și să înțelegeți pe deplin următoarele informații privind protecția datelor cu caracter personal pentru Dana Busini – Law Office.

1. Respectăm prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal și implementăm măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja toate operațiunile direct sau indirect privind datele cu caracter personal, care împiedică prelucrarea neautorizată sau ilegală, precum și pierderea sau distrugerea accidentală sau ilegală.

2. Procesăm numele și prenumele și adresa dvs. în contractul cu noi pentru:

– executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv efectuarea activităților desfășurate de noi în interesul dumneavoastră în virtutea contractului dintre noi;
– îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata taxei;
– întocmirea documentelor în numele dumneavoastră, conform mandatului care vă este încredințat;
– transmiterea către instanțe și alte instituții, autorități, organizații și persoane fizice, din România și din alte țări, în calitate de reprezentant sau apărător convențional, a cererilor și a altor documente necesare executării mandatului încredințat;
– atestarea identității părților, a conținutului și a datei documentelor prezentate;
– îndeplinirea obligațiilor stabilite de lege în sarcina avocaților;
– indeplinirea obligatiei noastre profesionale de a tine evidenta contractelor incheiate prin forma de exercitare a profesiei de avocat.
Aceste date vor fi păstrate pe durata evidenței profesionale a avocatului.

3. Procesăm numărul dvs. de telefon și adresa de e-mail la:

– comunicarea cu tine.

Aceste date vor fi păstrate pe durata evidenței profesionale a avocatului.

4. Prelucrăm datele cuprinse în solicitările și informațiile dumneavoastră către noi și datele agenților și terților conținute în documentele pe care ni le aduceți la cunoștință, pentru a:

– realizarea interesului dumneavoastră legitim de a primi asistență juridică și reprezentare juridică;
– urmărirea interesului public în prestarea de servicii juridice și a scopurilor legitime ale avocatului.

Aceste date vor fi păstrate pe durata executării contractului dintre dumneavoastră și avocat.

5. Nu folosim datele personale pentru prelucrare automată sau profilare. Nu luăm niciodată decizii automate despre tine. Folosim mijloace tehnice pentru a stoca datele în siguranță. Nu prelucrăm datele în scopuri secundare în contradicție cu scopurile pentru care le-am colectat.

6. Respectăm cu strictețe și asigurăm secretul profesional. Dezvăluim datele dumneavoastră doar pentru a vă îndeplini interesele și pentru a vă îndeplini obligațiile legale. Pentru noi, confidențialitatea nu este doar o obligație profesională a avocatului, ci și o valoare esențială.

7. Analizăm datele colectate în fiecare an, analizând în ce măsură păstrarea acestora este necesară pentru scopurile declarate, interesele dumneavoastră legitime, sau îndeplinirea obligațiilor legale de către avocat. Datele care nu mai sunt necesare sunt șterse.

8. Aveți dreptul de a accesa, de a interveni, de a rectifica și de a porta datele pe care ni le furnizați, dreptul de a solicita să limităm prelucrarea pe care o efectuăm și chiar de a solicita ștergerea datelor. Vă rugăm să rețineți că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și avocatul dumneavoastră. În acest caz, avocatul este exonerat de răspundere. Vă rugăm să ne comunicați cererile dvs. în orice mod care să liniștească identitatea și justificarea solicitantului. Vă vom răspunde fără întârziere. Dacă sunteți nemulțumit, puteți contacta ANSPDCP.

9. În calitate de țintă autentificată non-Facebook, dacă nu doriți ca Facebook să instaleze cookie-uri pe computerele dvs., dezactivați aceste caracteristici tehnice în browser.

Pentru a ne scrie despre protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile din subsolul paginii.

Politica de confidențialitate